Induk EKSA JKSNPP

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Armenian

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Campbell

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Downing

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh King

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Light

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Queen

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Victoria

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Rabu, 23 Jun 2021

MESYUARAT EKSA ZON BUKIT MERTAJAM BIL. 1/2021

23 Jun 2021 (Rabu) - Pada hari ini telah diadakan Mesyuarat Eksa Zon Bukit MErtajam Bil. 1/2021 secara maya melalui aplikasi Google Meet. Mesyuarat terpaksa diadakan secara maya memandangkan negara kita masih lagi di bawah Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) ketat dengan penutupan sektor sosial dan ekonomi manakala sektor awam akan melaksanakan kaedah Berkerja Dari Rumah (BDR) sepenuhnya. Namun, hal ini tidak mematahkan semangat warga Zon Bukit Mertajam dalam merancang aktiviti Eksa untuk tahun ini. Antara fokus utama perbincangan mesyuarat pada kali ini lebih tertumpu teguran audit yang lalu iaitu menempatkan Sudut Bacaan. Satu keputusan telah dibuat untuk dekorasi Sudut Bacaan tersebut. Terima kasih kepada warga Zon Bukit Mertajam yang memberi berjasama melayari mesyuarat secara maya. 

Share

Twitter Facebook