Ahad, 10 Disember 2017

PROJEK PEMBINAAN BANGUNAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI TENGAH

PROJEK PEMBINAAN BANGUNAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI TENGAH


Pihak Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang telah mengadakan satu mesyuarat berkenaan Projek Menyiapkan Kerja-Kerja Yang Tertinggai Bagi Pembinaan Bangunan Tiga (3) Tingkat Mahkamah Syariah Di Atas Sebahagian Lot 2198, Mukim 10, Seberang Perai Tengah yang telah diadakan pada 23 November 2017, masa 2.30 petang, bertempat Bilik Mesyuarat, Tapak Pembinaan Mahkamah Syariah SPT, Bukit Mertajam, Pulau Pinang.


Untuk Makluman semua kemajuan projek MRS SPT setakat 22 November 2017 sebanyak 78%. Walaupun projek tersebut masih tertangguh disebabkan dokumen perjanjian perlanjutan masa kali ketiga masih dalam semakan pejabat LA. Pihak Kontraktor masih meneruskan kerja kecil seperti mengecat dan sebagainya. Setelah perjanjian perlanjutan dimuktamadkan barulah tarikh baru siap bangunan dapat ditentukan. Begitu juga pembayaran dapat dibuat kepada kontaktor untik meneruskan kerja sehingga siap bangunan. (Laporan daripada Y.A.A. Ketua Hakim Syarie, JKSNPP).

Lawatan tapak Mahkamah Syariah SPT oleh Y.A.A Ketua Hakim Syariah dan Puan Ketua Pendaftar, JKSNPP. 

Share

Twitter Facebook