Rabu, 29 Julai 2020

SEKITAR AUDIT DALAM INDUK EKSA ZON BUKIT MERTAJAM BIL. 1/2020 (PART 1)

30 Julai 2020 (Khamis) - Alhamdulillah telah selesai Audit Dalam Induk Eksa Zon Bukit Mertajam Bil. 1/2020 telah dijalankan pada hari ini.  Atas budibicara Panel Auditer, pengauditan pada kali ini lebih tertumpu kepada Blog Eksa Zon Bukit Mertajam kerana Zon Bukit Mertajam baru sahaja berpindah ke bangunan baru pada 20 Julai 2020.  Manakala Audit Dalaman secara fizikal akan dijalankan pada pertengahan bulan September 2020.  Oleh itu, Pentadbir Blog Eksa Zon Bukit Mertajam iaitu Puan Nurul Baizura binti Romdon Mohamad telah diaudit.  Terima kasih diucapkan kepada warga Zon Bukit Mertajam yang telah memberi kerjasama dalam menyiapkan tugasan Blog Eksa Zin Bukit Mertajam.  Terima kasih juga diucapkan kepada ahli panel Tuan Nik Suhaimi bin Nik Sabri, Tuan Mohd Najmuddin bin Haji Mustaffa dan Puan  Syahida binti Md Desa.
 
 
 

Share

Twitter Facebook